Jump to content
×
×
  • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

0 0 531
Pary krzyżowe inaczej zwane krosami, to pary walutowe, które nie zawierają dolara zarówno po stronie bazowej, jak i kwotowanej. Pary Krzyżowe są często ciekawą alternatywą inwestycyjną w odniesieniu do głównych par walutowych.
 
Ich zmienność potrafi być duża, a tym samym stanowią bardzo dobrą okazję inwestycyjną. W przypadku napływu słabszych danych z Wielkiej Brytanii i równie słabych z USA trudno podjąć decyzję o zagraniu, w którąś ze strony na prze walutowej GBP/USD. Być może wtedy lepszą alternatywą będą właśnie pary krzyżowe np. GBP/JPY. Na parach krzyżowych można wykorzystać również różnice w stopach procentowych. Mogą być więc dobrą okazją do wykorzystania tzw. Carry Trade.
Krosy z Jenem charakteryzują się dużą zmiennością. Do najpopularniejszych należą EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. EUR/JPY stanowi największy wolumen obrotów spośród krosów z jenem japońskim
Krosy z Euro to m.in. EUR/GBP czy też EUR/CHF. Ich zmienność zależy od sytuacji zarówno w strefie Euro, jak i w gospodarkach Wielkiej Brytanii jak i Szwajcarii. EUR/GBP ma duże skłonności do konsolidowania się, ale podczas ważnych danych z Wielkiej Brytanii potrafi dynamicznie reagować. Z kolei EUR/CHF jest ostatnio obiektem zainteresowań wielu inwestorów. Powodem tego jest oficjalna retoryka Banku Szwajcarii, który zapowiedział iż użyje wszelkich środków aby utrzymać cenę tego instrumentu powyżej 1.20. Wprowadzenie w grudniu ujemnych stóp procentowych przyczyniło się do umocnienia EUR w stosunku do CHF. Reakcję na te dane przedstawia poniższy wykres:

Transakcje na takich parach jak EUR/PLN i USD/PLN nie należą do najłatwiejszych, ale znajdują grono zwolenników w naszym kraju. Niska płynność instrumentów wpływa nie tylko na sytuację techniczną, ale również wysokie koszty transakcyjne. Kursy tychże par w dużej mierze zależą od sytuacji związanej z gospodarkami strefy Euro i USA. Natomiast większej zmienności możemy się spodziewać również podczas publikacji takich danych jak:
- Raport o bilansie płatniczym
- decyzje Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe
- Wskaźnik CPI
- dane dotyczące PKB w ujęciu kwartalnym
- produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna
- Kwestie deficytu budżetu Państwa oraz projekty budżetowe
0 0 593
Poniżej znajduje się opis równie interesujących par walutowych:
USD/CAD – para walutowa – dolar amerykański do dolara kanadyjskiego. Jest to instrument, który równie dynamicznie może reagować na dane makroekonomiczne. Często reaguje również na dane napływające ze Stanów Zjednoczonych. Gospodarka Kanady jest silnie powiązana z gospodarką amerykańską. Kondycja tej drugiej determinuje kondycję właśnie kanadyjskiej gospodarki. Często dane z rynku kanadyjskiego wywołują ogromne ruchy, które po danych z USA mogą być bardzo dynamicznie zniesione. To znacząco utrudnia trading w krótkim terminie na tej parze walutowej. Do danych makroekonomicznych wpływających na kurs dolara kanadyjskiego możemy zaliczyć:
Stopy procentowe i wszelkie komentarze Banku Kanady raporty PKB raporty zatrudnienia bilans handlowy sprzedaż detaliczna i hurtowa wskaźnik cen towarów i usług (CPI) Indeks Ivey PMI AUD/USD – para walutowa – dolar australijski do dolara amerykańskiego to popularny na rynku walutowym instrument. Jest bardzo techniczny i potrafi żywiołowo reagować na dane makroekonomiczne nadchodzące z Australii. Transakcje na tym instrumencie stanowią 5% wolumenu obrotu na rynku Forex. Do najważniejszych danych wpływających na kurs tego instrumentu należą: stopy procentowe i oświadczenia Australijskiego Banku Rezerw bilans handlowy Zatrudnienie Wskaźnik zaufania konsumentów i przedsiębiorców Indeksy CPI oraz PPI producentów Sprzedaż detaliczna Dane z rynku nieruchomości NZD/USD – Dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego to para walutowa silnie powiązana z parą AUD/USD. Gospodarka Nowej Zelandii jest stosunkowo mała, a powiązania z gospodarką australijską ogromne. Szczególnie dynamicznie reaguje ona na wszelkie doniesienia odnośnie stóp procentowych. Do najważniejszych danych mających wpływ na ten instrument należą: Sprzedaż detaliczna Bilans handlowy Wskaźniki zaufania konsumentów stopy procentowe Zmienność na parach AUD/USD i NZD/USD jest zadowalająca w ciągu sesji europejskiej i amerykańskiej, natomiast może być ona również wysoka w godzinach wieczornych i nocnych ponieważ to właśnie wtedy najczęściej napływają ważne dane z tych gospodarek.
0 0 579
W poniższym opisie znajduje się charakterystyka najczęściej handlowanych przez traderów par walutowych.
EUR/USD – To zdecydowanie najpopularniejsza para walutowa na rynku Forex. Charakteryzuje się ogromną płynnością, co przejawia się np. w bardzo niskich wartościach spread. Udział tej pary walutowej w dziennym obrocie może znajdować się nawet w okolicach 30%. Jej popularność wynika poniekąd z popularności i wiarygodności Euro. Strefa Euro to potężna gospodarka, w której codziennie mają miejsce ogromne przepływy pieniężne. Kolejny atut wpływający na atrakcyjność tej pary walutowej to strefa czasowa handlu. Otwarcie Stanów Zjednoczonych jeszcze w czasie funkcjonowania giełd europejskich jest niewątpliwie powodem wzrostu zmienności. Ogromna płynność sprawia, że znacznie rzadziej zobaczymy na wykresach EUR/USD luki cenowe.
Na kurs mogą wpłynąć dane z poszczególnych krajów strefy Euro, ale tak naprawdę największe znaczenie mają dane dla całej strefy. Większą zmienność możemy zauważyć w przypadku największych krajów takich jak Niemcy i Francja. W przypadku pierwszego z nich uważa się, iż jego zła kondycja może istotnie wpłynąć na kondycję całego Eurolandu. Największe znaczenie mają następujące dane:
- Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ECB) w sprawie stóp procentowych oraz konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Prezesów ECB. Obecny szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi nazywany jest żartobliwie przez inwestorów „Super Mario”. Wynika to z faktu, iż bardzo często jego słowa wywołują ogromne ruchy na rynku EUR/USD.
Wartości wskaźników CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) i PPI (wskaźnik cen dóbr produkcyjnych)
Wskaźniki nastrojów ekonomicznych (ESI), a także wskaźniki nastrojów z Niemiec ZEW i Ifo.
Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa
Stopa bezrobocia
EUR/USD pracuje bardzo technicznie w silnych trendach, ale przejawia również wysoką tendencję do konsolidowania się na wybranych obszarach cenowych. Zmienność na tej parze walutowej może maleć w godzinach wieczornych. Parę EUR/USD ce****e silna ujemna korelacja z USD/CHF. Jeśli widzimy na wykresie USD/CHF lub nawet na GBP/USD (okresowo wysoka korelacja dodatnia) ważne poziomy techniczne, to na pewno dalsze ruchy na EUR/USD będą uzależnione od zachowania ceny na tych poziomach.

USD/JPY – czyli para walutowa dolar amerykański do jena japońskiego. Para ta ma udział w okolicach 18% dziennego wolumenu obrotów. Para ta jest zdecydowanie w trójce najpopularniejszych par walutowych na rynku Forex. Jest ona bardzo wrażliwa na dane makroekonomiczne, a szczególnie te o charakterze politycznym. Gospodarka japońska opiera się w głównej mierze na eksporcie stąd kurs waluty jest bardzo istotny i jest narzędziem wykorzystywanym do stymulacji gospodarki. Im niższa wartość jena tym większa konkurencyjność produktów pochodzenia japońskiego. Bank Japonii wielokrotnie w historii wpływał na kurs. Przykładem może być powiększenie programu QE pod koniec października 2014 r. Poniższy wykres pokazuje jak dynamicznie zareagował kurs USD/JPY.

USD/JPY będąc w trendzie potrafi przebijać bez problemu kolejne opory i pozostaje bez większych korekt. Do danych makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na tę parę należą:
polityka monetarna Banku Japonii i wszelkie decyzje podejmowane przez tę instytucję
Indeks Tankan (kwartalny raport na temat nastrojów w japońskich firmach)
produkcja przemysłowa
Wskaźniki inflacyjne CPI
bilans handlowy i bilans rachunku obrotów bieżących
USD/JPY po wybiciu istotnych poziomów cenowych wchodzi w bardzo silne ruchy kierunkowe. Kurs USD/JPY jest silnie powiązany z parami cross GBP/JPY oraz EUR/JPY. Ważność ich poziomów technicznych może mieć również wpływ na zachowanie się kursu USD/JPY. Dla przykładu para walutowa GBP/JPY jest silnie powiązana z parą GBP/USD i ta korelacja może być na tyle silna, że krótkotrwałe ruchy GBP/JPY mogą również wpłynąć na krótkoterminowe zachowanie się pary USD/JPY.

GBP/USD – Gospodarka Wielkiej Brytanii jest jedną z największych w strefie Euro. Znaczna część handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii odbywa się właśnie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to bardzo specyficzny instrument. Z jednej strony jest bardzo techniczny, a z drugiej strony bardzo podatny na emocje wywoływane przez dane makroekonomiczne. Transakcje na GBP/USD stanowią około 15% wolumenu obrotu na rynku Forex. Okresowo GBP/USD zachowuje się bardzo podobnie do EUR/USD, ale jego ruchy charakteryzuje większa dynamika i zmienność. Ruchy spadkowe GBP/USD mogą być nawet kilka razy większe od ruchów spadkowych na EUR/USD. Niezmiernie istotnym elementem są dane makro, które mogą być poważnym zagrożeniem lub też dużą okazją dla inwestorów mających otwarte pozycje na tym instrumencie. Do najważniejszych danych zaliczamy:
Stopy procentowe i decyzje podejmowane przez bank Anglii
Protokoły z posiedzeń MPC ( minutes)
Wskaźniki cenowe CPI oraz PPI
Indeksy cen nieruchomości
produkcja przemysłowa i wskaźniki PMI
bilans handlowy
Indeks nastrojów konsumenckich publikowany przez GfK
Należy przywiązywać ogromną uwagę do kwestii publikowanych danych ponieważ w bardzo krótkich czasie mogą one znieść znaczące ruchy cenowe.

USD/CHF – Dolar amerykański do franka szwajcarskiego to para walutowa silnie ujemnie skorelowana z EUR/USD. Często można odnieść wrażenie iż pary te są praktycznie odbiciem lustrzanym. Transakcje na tej parze walutowej stanowią tylko 4% dziennego wolumenu obrotu. Oczywiście para ta potrafi dynamicznie reagować na ważne dane makroekonomiczne. Należą do nich m.in.
Stopy procentowe oraz wypowiedzi członków zarządu SNB
Bilans handlowy
Wskaźniki CPI i PPI
Stopa bezrobocia
Podobnie do GBP/USD para ta może dynamicznie reagować na wszelkie dane makro. Dodatkowo testowanie przez nią istotnych obszarów cenowych odzwierciedla również możliwości zachowań EUR/USD. Mawia się, iż jest to wskaźnik wyprzedzający dla ruchów EUR/USD
0 0 332
Dźwignia (inaczej lewar) jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może obracać kapitałem znacznie większym, od tego, który aktualnie posiada.
Wartość dźwigni (np. 1:100) określa, ile razy więcej pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego, co sami wpłaciliśmy. W przypadku lewara 1:100 dysponujemy 100 razy większym kapitałem.
Aby w pełni zrozumieć mechanizm należy przyswoić jeszcze kilka ważnych pojęć:
Pips – to najmniejsza możliwa wartość zmiany kursu pary walutowej. W przypadku kursu EUR/USD jest to dziesięciotysięczna część wartości (czwarte miejsce po przecinku).

Lot – jest to nic innego jak określenie ilości waluty. Oznacza 100 000 jednostek waluty. W przypadku pary walutowej EUR/USD 1 lot to 100 000 EUR.
Zobaczmy teraz przykład wyjaśniający mechanizm dźwigni finansowej.

Kwota wymagana aby otworzyć pozycję o wartości 1 lot na parze walutowej EUR/PLN to 418 000 PLN. Oczywiście jest to kwota w przypadku braku mechanizmu dźwigni finansowej. Zobaczmy zatem ile potrzebujemy kapitału aby otworzyć taką pozycję przy dźwigni finansowej 1:100:

Im większa dźwignia finansowa tym mniej depozytu musimy posiadać aby otworzyć pozycję o określonym wolumenie (lot). Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem wolumenu transakcji wzrastają nie tylko potencjalne zyski, ale również straty. Umiejętne wykorzystanie dźwigni finansowej może przynieść bardzo dobre rezultaty, ale jej nieodpowiednie użycie może nawet pozbyć inwestora całego kapitału.
 
 
0 0 267
Na rynku funkcjonuje kilka najpopularniejszych rodzajów zleceń:


Egzekucja natychmiastowa – to zlecenie powodujące natychmiastowe otwarcie pozycji na rynku po aktualnej cenie, którą oferuje broker.
Zlecenia buy stop, sell stop – jest to rodzaj zleceń oczekujących. Jeśli chcemy otworzyć pozycję długą czyli kupić walutę bazową z zamiarem jej sprzedaży po wyższym kursie to zlecenie buy stop pozwoli nam automatycznie otworzyć pozycję po cenie wyższej od aktualnej. Natomiast zlecenie sell stop pozwala nam utworzyć zlecenie na sprzedaż waluty bazowej (pozycja krótka) po cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej.
Zlecenia buy limit, sell limit – Jest to rodzaj zleceń oczekujących, które aktywują nam pozycję krótką po cenie wyższej niż wynosi aktualna cena rynkowa. Z kolei pozycja długa aktywuje się po cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej.
W przypadku zleceń stop, jak i zleceń z limitem, trader sam decyduje, po jakiej cenie rynek ma otworzyć pozycję i z wyprzedzeniem może takie zlecenie oczekujące ustawić.
Innym rodzajem zleceń są tzw. zlecenia Stop Loss i Take Profit.
Zlecenie Stop Loss – ustawiamy w celu ochrony kapitału. Jeśli nasza pozycja nie idzie w zakładanym kierunku, a ustawiliśmy zlecenie stop loss, to oznacza, iż rynek automatycznie zamknie naszą pozycję po cenie, którą ustawiliśmy w tym zleceniu. Osiągniemy tym samym stratę, ale też uchronimy się przed jej znaczącym powiększaniem.
Zlecenie Take Profit – Ustawiamy w celu realizacji zysków z danej pozycji. Jeśli nasza pozycja zarabia i chcemy aby rynek automatycznie zamknął naszą profitową transakcję, to ustalamy miejsce, w którym rynek automatycznie zrealizuje zyski z naszej pozycji.
Egzekucja natychmiastowa, zlecenia stop i limit służą zatem do otwierania pozycji na rynku Forex. Z kolei zlecenia Stop loss i Take Profit przydają się przy zarządzaniu już otwartą pozycją na rynku.
0 0 233
Przed otwarciem transakcji wyświetla się okno transakcyjne i ukazują się kursy waluty. Są to w rzeczywistości dwie wartości.

To oczywiście nie jest techniczny błąd, a prezentowane ceny oznaczają oczywiście koszt jednego euro wyrażony w dolarze przy transakcji kupna bądź sprzedaży waluty. Naciskając na przycisk „kup” otworzymy długą pozycję walutową czyli będziemy oczekiwać wzrostu kursu EUR/USD, albo inaczej zakupimy Euro przy jednoczesnej sprzedaży dolara. Natomiast naciskając przycisk „sprzedaj” otworzymy krótką pozycję walutową czyli będziemy oczekiwać spadku kursu EUR/USD. Inaczej mówiąc sprzedamy walutę bazową (euro) za walutę kwotowaną (dolar). Zatem kupujemy Euro po cenie ask 1.21817, natomiast w przypadku sprzedaży interesować nas będzie cena bid czyli 1.21798. Kupując Euro otwieramy tzw. pozycję długą na rynku. Z kolei sprzedając Euro zawieramy transakcję krótką. W momencie gdy naciskamy któryś z przycisków, ktoś na świecie zakłada przeciwną do naszej transakcję. Dużo wątpliwości u początkujących inwestorów budzi sytuacja sprzedaży waluty. Jak można sprzedać walutę, której fizycznie nie posiadamy? To pytanie miałoby sens w przypadku fizycznej dostawy, ale mamy tu do czynienia z rynkiem spot, na którym transakcje rozliczane są za pomocą różnic kursowych, stąd nie dochodzi tu bezpośrednio do realnej wymiany waluty.
0 0 302
Podstawowa zasada na rynku walutowym to kupić tanio, a sprzedać drogo. Z racji tego, iż mamy do czynienia z rynkiem walutowym nasuwa się pytanie: czym w takim razie różni się rynek FOREX od zwykłego kantoru?.
Można powiedzieć, iż z technicznego punktu widzenia nie ma żadnych różnic. Jeśli zakładamy, że kurs euro będzie sukcesywnie rosnąć, to idziemy do kantoru i wymieniamy złotówki na euro. Jeśli scenariusz się sprawdzi, to za kilka dni lub miesięcy będziemy mogli wymienić euro na złotówki i otrzymamy w tej transakcji znacznie więcej złotówek niż włożyliśmy na początku. Różnica między rynkiem FOREX i kantorem polega na tym, że na FOREX tych transakcji możemy zrealizować kilka w bardzo krótkim czasie i w dodatku wykorzystując dźwignię finansową, nie zarabiamy kilku groszy na jednostce waluty, jak to bywa w kantorze. Obecnie brokerzy udostępniają nam dużą liczbę instrumentów na platformie transakcyjnej. Możemy handlować nie tylko walutami, ale także surowcami, towarami, indeksami, a nawet akcjami największych firm. Skupmy się jednak na kwestii walut. Można śmiało powiedzieć, iż na rynku Forex waluty chodzą parami. Handluje się tutaj pieniądzem, ale jak sama nazwa wskazuje „rynek wymiany walut”, wymieniamy jedną walutę, w zamian za drugą. Poniższy obraz prezentuje kilka par walutowych z platformy transakcyjnej wraz z cenami:

Para walutowa na rynku FOREX składa się z waluty bazowej i waluty kwotowanej. Określa ona ile kosztuje jednostka waluty bazowej w walucie kwotowanej. W przypadku pierwszej na załączonym obrazie pary walutowej EUR/USD walutą bazową jest euro a walutą kwotowaną dolar.
Na rynku Forex funkcjonuje pewien podział par walutowych. Głównymi parami są tzw. majors’y. Poniższa tabela przestawia właśnie te instrumenty. Występują one w parze z dolarem amerykańskim.

Źródło: http://inwestycje.pl/forex_i_waluty/Pary-walutowe;168372;0.html
Innym koszykiem par są tzw. pary drugoplanowe do których zaliczamy m.in. EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP, GBP/CAD, EUR/CHF, AUD/CAD, AUD/CHF.
Na rynku mianem par egzotycznych określa się takie pary jak m.in. EUR/PLN, USD/PLN, EUR/NOK, GBP/SEK, NZD/CHF, NZD/CAD.
Odpowiednie zakwalifikowanie par walutowych ma duże znaczenie ponieważ pierwszym czynnikiem różniącym je będzie wysokość kosztów transakcyjnych. Na głównych parach walutowych są one znacząco niższe, aniżeli w przypadku par egzotycznych. Innym elementem różniącym te instrumenty jest płynność. Na głównych parach walutowych jest ona bardzo wysoka. Ma to również związek ze stabilnością danego instrumentu ponieważ na parach egzotycznych często dochodzi do tworzenia się luk cenowych, a niewielkie zlecenia mogą wywołać nagle spore i niespodziewane ruchy.
0 0 283
Pomimo tego, iż rynek walutowy jest czynny 24h przez 5 dni w tygodniu, to istotnym czynnikiem wpływającym na sukces transakcyjny jest odpowiednia analiza czynnika czasu. Poniższy obraz przedstawia schemat dołączania poszczególnych centrów finansowych do handlu.
 

Źródło: http://trade4freedom.com/tag/forex-time
Pierwsze centrum otwiera się w Wellington w Nowej Zelandii. Równie ważne ośrodki finansowe, które otwierają się krótko po Wellington to Sydney, Hongkong, Singapur i Tokio. Kolejnym ważnym ośrodkiem jest Europa i otwarcie Londynu. Z kolei popołudniu otwiera się Nowy Jork. Podczas sesji poszczególnych ośrodków finansowych publikowane są dane, które mogą mieć istotny wpływ na cenę waluty. Jest to czynnik, który może istotnie wpłynąć na poszczególne pary walutowej. Dodatkowo otwarcie tych największych centrów finansowych lub pokrycie się przez pewien czas np. sesji europejskiej z amerykańską, może znacząco podnieść zmienność na rynku.
0 0 269
Rynek walutowy jest ściśle związany z rynkiem międzybankowym. Transakcje na rynku międzybankowym opiewają na wielomilionowe sumy. Ceny, które udostępniają nam brokerzy bazują poniekąd na cenach z rynku międzybankowego.
Cechą tego rynku jest fakt, iż potrzeba naprawdę dużego kapitału aby nim poruszyć. Często interwencje przeprowadzane przez oficjalne instytucje lub też silnie spekulacyjne fundusze hedgingowe okazują się całkowicie nieudane.
Na rynku walutowym transakcji dokonują zarówno podmioty mające na celu zabezpieczenie swoich interesów, jak i spekulanci. Ci pierwsi kierują się chęcią zabezpieczenia się przed ewentualną, niekorzystną dla nich zmianą wartości waluty. Z kolei spekulanci to podmioty, których celem jest tylko i wyłącznie zysk z różnicy kursowej. Jeśli kupują dany walor, to ich celem jest sprzedaż po wyższej cenie. Generalnie na rynku walutowym transakcje spekulacyjne mogą przekraczać nawet 90% całych obrotów rynku.
Na rynku Forex transakcji dokonują m.in. największe banki komercyjne np. Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays itp., a także banki centralne, które poprzez interwencje na rynku, mogą na niego wpływać i realizować założenia polityki monetarnej. Nie można również zapominać o funduszach hedgingowych, które są jednostkami silnie spekulacyjnymi. Dysponują oni często ogromnym kapitałem klientów, przez co ich działania mogą wywołać widoczne, dynamiczne zmiany cen. Równie istotnym podmiotem rynku są inwestorzy indywidualni, których aktywność nieustannie się zwiększa na wskutek rosnącej popularności rynku Forex.
0 0 320
Często można spotkać się z określeniem Over the Counter. Jest to określenie dla rynku pozagiełdowego. Transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy stronami rynku. Żadna instytucja nie stanowi nad tym nadzoru, a także w transakcjach nie występuje zinstytucjonalizowany pośrednik. Cechą Over the Counter jest na pewno duża płynność i brak nadzoru.
Rynek Forex funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 24h/ dobę. Rynek otwiera się późnym wieczorem w niedzielę i zamyka również wieczorem po sesji amerykańskiej w piątek. Główne centra finansowe to Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork. To właśnie otwarcie giełd w tych ośrodkach skutkuje wzmożoną zmiennością na rynku.

Transakcje na azjatyckim rynku to około 21% obrotów rynku Forex. Zazwyczaj płynność na głównych parach walutowych jest znacznie niższa podczas funkcjonowania giełd azjatyckich. Rynek zazwyczaj nie wykazuje tendencji do większych ruchów, ale w takich warunkach większa transakcja uczestnika rynku może wywołać pokaźny ruch.

Transakcje na europejskim rynku sprawiają, że płynność znacząco rośnie. To właśnie podczas otwarcia giełd europejskich na rynek trafia około 50% wszystkich transakcji. Zmienność na głównych parach walutowych jest wysoka. Otwarcie sesji w Londynie pokrywa się z drugą częścią sesji azjatyckiej i otwarciem sesji amerykańskiej. Te momenty są na pewno najbardziej atrakcyjne do handlowania walutami.
Transakcje na amerykańskim rynku generują podobną ilość obrotów do sesji azjatyckiej. Jest to jednak najbardziej atrakcyjny czas na rynku ponieważ w tym samym momencie funkcjonuje jeszcze sesja europejska. Dopiero późnym popołudniem zmienność nieco maleje na wskutek zamknięcia rynków europejskich.

Na rynku Forex nie można jednak oczekiwać, iż zawsze godziny popołudniowe będą generowały najlepsze okazje. Musimy pamiętać, że na rynek wpływają różnorodne wydarzenia i w każdym momencie może pojawić się duży kapitał, który wywoła ogromne ruchy w godzinach późno wieczornych lub nawet nocnych.