Jump to content
×
×
  • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Co grozi za granie na Betfair


Recommended Posts

  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Za granie na betfejr grozi wylegiwanie sie w tropikach popijajac drinki z palemka Pozdrawiam

Dobrze prawisz - ja jednak sądzę że cały ten wątek z forum bukmacherskiego ma szansę być mistyfikacją. Nie sądzę żeby inteligentny człowiek, a inteligencja niewątpliwie jest wymagana do stałego wygryw

@Czechmar Ostrzeżenie za obrażanie innych użytkowników. Kolejne skończy się banem na IP. Aby zaspokoić twoją rządzę informacji poniżej masz skromny elaborat na podany temat. Wieczorem temat w

prosze:

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym art. 107, kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej, zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

http://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/14_11304.htm?idDzialu=14&idArtykulu=11304

Link to post
Share on other sites

a nawiasem mowiac te 720 stawek to brzmi jak jakies publiczne biczowanie na rynku. Jak oni to wyliczyli? Przy grze IP i ciaglym otwieraniu / zamykaniu pozycji nie starczyloby kasy z najwiekszych rynkow :D Cos mi sie wydaje, ze madrzy nie potrafiliby nawet wyliczyc ile masz do zaplaty bo jak to tak w hazardzie - otwierac cos i zamykac? Przeciez bet to bet! :D

stawka dzienna od 10 pln do 2000 pln w zaleznosci od zarobkow.

dane z 2009 roku

Link to post
Share on other sites

Pierwsza zasadnicza sprawa granie z terytorium RP. Większość osób raczej gra spoza granic kraju, w którym się urodziliśmy :) Jeśli nie to zastanówcie się nad wyjazdem i wszystko będziecie mieli z głowy.

Zatwierdzając całą ustawę antyhazardową przedstawiciele rządu nie wiedzieli co to jest Betfair. Poza tym oni myślą tylko o podatku...

Link to post
Share on other sites

mat to nie jest za 1 dzien, tylko ogolnie

stawka dzienna jest od 50zl do 2000 i to trzeba pomnozyc x 720 czyli

minimalnie 50x720 = 36 000

maksymalnie 2000x720 = 1 440 000

albo na 3 lata do pierdla. ALbo JEDNO I DRUGIE

Zeby ten balwan mial mozg to by to sobie policzyl bo dostal informacje, ale nie umie ani czytac ani myslec to juz nic nie poradzimy

Link to post
Share on other sites

mat to nie jest za 1 dzien, tylko ogolnie

stawka dzienna jest od 50zl do 2000 i to trzeba pomnozyc x 720 czyli

minimalnie 50x720 = 36 000

maksymalnie 2000x720 = 1 440 000

albo na 3 lata do pierdla. ALbo JEDNO I DRUGIE

Zeby ten balwan mial mozg to by to sobie policzyl bo dostal informacje, ale nie umie ani czytac ani myslec to juz nic nie poradzimy

matematyk gimnazjalisto do ciebie rowniez naucz sie pajacu liczyc

A teraz baranie jeden pajacu zanim zaczniesz obrazac innych to sam sie naucz liczyc dzieki adam za linka na pw

A oto jego treść

"

W 2012 roku wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

a.abr. 03-11-2011, ostatnia aktualizacja 03-11-2011 10:50

14 milionów 400 tysięcy złotych kary grzywny będzie mógł wymierzyć w 2012 roku sąd za przestępstwo skarbowe. Najwyższy mandat karny nakładany przez urzędników wyniesie 3 tysiące złotych

Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2012 r. wyniesie ono 1500 zł brutto (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141).

Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Ustalając wysokość stawki sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. To oznacza, że w 2012 r. sąd będzie mógł ustalić stawkę dzienną w granicach od 50 zł do 20 tysięcy złotych (w 2011 r. stawka nie mogła być niższa niż 46,20 zł i nie wyższa niż 18 tys. 480 zł).

Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w 2012 r. za przestępstwo skarbowe sąd nie wymierzy mniej niż 500 zł. Najwyższa to 720 stawek dziennych, czyli sąd będzie mógł nałożyć na przestępcę skarbowego karę nawet 14 milionów 400 tysięcy złotych (w 2011 r. najwyższa kara wynosiła 13 milionów 305 tysięcy 600 złotych)."

wystarczylo pajace od razu napisac rzetelna info a nie jakies podchody robic i minusowac bo czlowiek chce wiedziec na czym stoi

Edited by czechmar
Link to post
Share on other sites

@Czechmar

Ostrzeżenie za obrażanie innych użytkowników. Kolejne skończy się banem na IP.

Aby zaspokoić twoją rządzę informacji poniżej masz skromny elaborat na podany temat. Wieczorem temat wyczyszczę zostawiając tylko posty merytoryczne.

Musimy odróżnić dwie kwestie:
1.
Pierwsza
– odpowiedzialność
podatkowa i karno – skarbowa
za to, iż nie zapłaciłeś podatku dochodowego od dochodów osiągniętych ze źródeł zagranicznych;
2.
Druga
- odpowiedzialność
karno – skarbowa,
za to, iż uczestniczyłeś w zagranicznym zakładzie bukmacherskim prowadzonym bez wbrew przepisom ustawy.

Otóż zgodnie z art. 107 §1 Kodeksu karnego skarbowego „Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
Jest to przestępstwo skarbowe, sprawca podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego (figuruje w rejestrze skazanych).
Natomiast w przypadku mniejszej wagi
jest to wykroczenie skarbowe
i sprawca w takim wypadku jest jedynie ukarany za wykroczenie (tak jak np. wykroczenia drogowe w postaci przekroczenia prędkości) i nie figuruje w Rejestrze Skazanych
Zgodnie z art. 107 §2 tej samej karze (a więc co do zasady karze za przestępstwo skarbowe, a w wypadku mniejszej wagi – za wykroczenie skarbowe) podlega, kto
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.
Przestępstwo z art. 107 §2 jest popełnione
niezależnie od tego, czy zakład wzajemny lub gra losowa organizowana za granicą jest legalna w kraju, gdzie Usługodawca ma siedzibę
.
Innymi słowy, Polak nie może uczestniczyć w zakładzie wzajemnym/grze losowej organizowanym za granicą, chociażby zakład ten (gra) organizowany był tam legalnie. Warto przy tym zauważyć, iż
przepis ten miał identyczne brzmienie na gruncie poprzedniej ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Nie jest on więc wymysłem nowej ustawy.

Przepis budzi olbrzymie trudności interpretacyjne, przede wszystkim co to znaczy „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W ciągu ostatnich lat był tylko jeden przypadek skazania na podstawie art. 107 §2 kks.

W piśmiennictwie słusznie wskazuje się na
praktycznie zupełny brak świadomości wśród adresatów norm prawnych karalności zachowań stypizowanych w
art. 107 § 2
k.k.s., cze
go przyczyn można upatrywać w publicznym (zwłaszcza przy wykorzystaniu mediów) propagowaniu uczestnictwa w zagranicznych grach losowych i zakładach wzajemnych (J. Błachut, Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, CzPKiNP 2007, nr 2, s. 134 i n.).
Statystycznie okoliczność ta stanowi podstawę dla przyjęcia usprawiedliwionego błędu co do karalności wyłączającego winę (
art. 10 § 4
k.k.s.);
P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski: Kodeks karny skarbowy, Komentarz, LEX, 2010, komentarz do art. 107, Nb 13 – 16.
Niemniej, zgodnie z art. 4 §1 k.k.s. zarówno przestępstwo skarbowe jak i wykroczenie skarbowe można popełnić
umyślnie,
a nieumyślnie tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

W kodeksie karnym skarbowym ogromna większość przestępstw i wykroczeń skarbowych może być popełniona jedynie
umyślnie,
przestępstw lub wykroczeń nieumyślnych jest bardzo niewiele. Z tego względu często dość trudno jest skazać lub ukarać za takie przestępstwo.
Zgodnie z art. 4 §2 czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
Dość trudno jest przypisać umyślność,
skoro sprawca w ogóle nie ma świadomość karalności tego typu zachowań. W razie problemów,
zawsze dobrym wyjściem jest powiedzieć, iż gdy tylko przeczytałeś o tym iż takie zachowania są przestępstwem, natychmiast zaprzestałeś uczestnictwa w zagranicznych zakładach.
Porównajmy dwa przepisy k.k.s:
1. Art. 107 §2 –
tej samej karze (tj. 720 zł stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie), podlega ten,
kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym
2. Art. 109 –
kto
uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
Przepis
przewiduje więc nierówną sankcję dla osób, które uczestniczą w polskim zakładzie wzajemnym organizowanym nielegalnie oraz osób, które uczestniczą w zagranicznym zakładzie wzajemnym.
Jest niezrozumiałe, dlaczego mamy inaczej traktować takich uczestników. W praktyce oznaczałoby to, iż gdyby nawet zakwalifikować Pana czyn z art. 107 §2 k.k. i np. zostałby Pan skazany, to następnie złożyłby Pan skargę konstytucyjną o orzeczenie niezgodności z Konstytucją art. 107 §2 k.k.s. Są duże szanse, że Trybunał Konstytucyjny uznałby przepis za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości przy brzmieniu art. .109. Ponieważ odpadałaby podstawa skazania, zatem postępowanie karne należałoby wznowić i mógłbyś zostać skazany z art. .109 k.k.s.
Stanowisko takie można poprzeć wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 08.07.2010 r. w sprawach C-447/08 i C-448/08 z wniosków złożonych przez sąd szwedzki (Svea hovratt) w sprawach karnych przeciwko Otto Sojbergowi i Andreasowi Gerdinowi. Zgodnie z wyrokiem ETS.
w przypadku, gdy osoby prowadzące promocję gier losowych organizowanych w Szwecji bez zezwolenia podlegają łagodniejszym karom, niż kary, którym podlegają osoby reklamujące takie gry organizowane w innych państwach członkowskich, należy wówczas stwierdzić, iż rozpatrywany system powoduje dyskryminację i że przepisy §54 ak. 1 i 2 lotterilag są sprzeczne z art. .49 WE.
Promocja gier prowadzonych
w innym państwie członkowskim
nie może podlegać poważniejszym sankcjom karnym niż promocja takich gier urządzanych bez zezwolenia
na terytorium krajowym.
To samo można odnieść do uczestnictwa w zakładach wzajemnych
.

Zgodnie z art. 30 §5 k.k.s.
w przypadku skazania za przestępstwo uczestnictwa w (zagranicznej) grze losowej lub zakładzie wzajemnej sąd karny orzeka przepadek
- dokumentu lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego;
- znajdujących się w nich środków pieniężnych
- wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu;
- środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek;
Sąd powinien więc orzec przepadek wygranej,
ale tylko wygranej,
a nie wszystkiego co wpłaciłeś. Czyli tego, z czym wyszedłeś „na plus”. Jeśli jesteś na minusie, sąd nie może orzec przepadku.
W mojej opinii
podstawy do uznania Pana winnym przestępstwa skarbowego z art. 107 §2 k.k.s. (względnie wykroczenia skarbowego z art. 107 §4 k.k.s.) są wątpliwe ze względu na wątpliwości co do umyślności a także praktykę stosowania (czy raczej: niestosowania) tego przepisu
i raczej nie widzę potrzeby, żebyś dokonał „samodenucjacji”, czyli sam powiedział organom ścigania o popełnionym przestępstwie.
Mam nadzieję, że taka odpowiedź satysfakcjonuje kolegę...
Link to post
Share on other sites

Taka odpowiedź jest odpowiedzia bardzo satysfakcjonującą i za nią bardzo dziękuję reszta niech się uczy konkretnych odpowiedzi zamiast mnie obrażać pozdrawiam i jeszcze raz gorąco dziękuję

p.s. mam nadzieje ze innych uzytkownikow ktorzy obrazali mnie rowniez ukarasz ostrzezeniem

Edited by czechmar
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Ustawa nie jest nowelizowana co roku. Od 2011 roku w przepisach nie zmieniło się dosłownie nic. Jedyne o co jesteśmy mądrzejsi to fakt, że prawo okazało się martwe w kwestii karania grających w zakładach wzajemnych u bukmacherów bez polskiej licencji. Nie udało się ukarać ani grających, ani podmiotów organizujących takie zakłady. 

Mało tego, ostatnie wyroki ETS-u pokazują, że polskie państwo jest raczej w głębokiej defensywie i szykują się pozwy o odszkodowania...

Link to post
Share on other sites

Cześć dzięki Homiku za odpowiedź chociaż chodziło mi bardziej o wysokość kary na 2014 rok jaka grozi graczom a ta zmienia się zawsze gdy zmienia się płaca minimalna. Ponadto to że dzisiaj prawo jest martwe nie oznacza wcale że nie obowiązuje i że jutro ktoś go nie wskrzesi, przykładów aż nadto by się znalazło. Pozdrawiam i czekam na wyliczenia maksymalnej kary na 2014 rok

Edited by czechmar
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.