Jump to content
News Ticker
  • This is a news ticker
Sign in to follow this  
PS33

Poradnik giełdy zakładów sportowych Betfair - część 2

Recommended Posts

Informacje dotyczące poruszania się po giełdzie Betfair

Spis treści:

1. Obstawianie zakładu Back
2. Obstawianie zakładu Lay
3. Zakłady nieprzyjęte - czyli oczekujące
4. Obstawianie Back i Lay na tym samym rynku - podstawowy element handlu
5. Prowizja na giełdzie
6. Obstawianie minimalnej stawki na zakładzie Back
7. Obstawianie minimalnej stawki na zakładzie Lay
8. Co można zrobić, jeśli gracz pomylił Back i Lay
9. Podsumowanie
 

Napisane przez Polon dnia 17 gru 2015 21:21
betfair recenzja betfair poradnik betfair forum betfair co to jest betfair jak działa

Dołączona grafika

 

Poradnik giełdy zakładów sportowych Betfair

 

część druga

 

Podstawowe zasady obstawiania zakładówZakaz kopiowania treści poradnika!


 

Obstawianie zakładu Back


Obstawianie na giełdzie Betfair sprowadza się do wybrania konkretnego meczu/zdarzenia, oraz rynku w obrębie tego zdarzenia, na którym gracz chce obstawić dany wynik. Obstawić można że dany wynik wygra lub że nie wygra.

Kursy Back to kursy na "wygra". Są one prezentowane na niebieskich polach, a w przypadku poniższej grafiki dotyczącej konkretnego rynku, kursy Back to również te na białych polach na lewo od niebieskiej kolumny. Przykładowo, umieszczając zakład Back na drużynę Ipswich po najlepszym dostępnym aktualnie kursie 3.1 gracz obstawia, że właśnie ta drużyna wygra mecz.

Dołączona grafika

Po prawej stronie w oknie tworzonego zakładu, oprócz okienka z kursem (Odds), oraz stawką (Stake), widać następujące informacje:

- Profit - wskazuje zysk jaki gracz uzyska, jeśli zakład wygra

- Liability - informuje o zobowiązaniu gracza, czyli ile straci, jeśli zakład przegra

- przycisk "X" przy nazwie drużyny - kasuje na tym etapie nieobstawiony jeszcze zakład

- Cancel all selection - kasuje wszystkie tworzone zakłady, jeśli jest ich kilka

- Show % Book - włączenie informacji o procentowym wskaźniku kursu (tutaj widnieje jako Back 32.25%) jest on tutaj obliczony z wstawionego kursu (1 / 3.1) * 100%

- Place bets - zatwierdzenie zakładu

- Confirm bets before placing - funkcja włącza dodatkowe okienko potwierdzające złożenie zakładu

Po zatwierdzeniu zakładu, gdy funkcja z okienkiem potwierdzającym była włączona, pojawia się następujące okienko potwierdzające:

Dołączona grafika

Za pomocą przycisku "Edit bets" można jeszcze się cofnąć i edytować tworzony kupon, natomiast "Confirm bets" potwierdza złożenie zakładu. Jeśli w międzyczasie nie zostały wyczerpane oferty na kurs który gracz zamieścił w kuponie, to zakład zostaje przyjęty. Przypadki, w których oferty na dany kurs zostały wyczerpane, zanim zakład został zatwierdzony, zostaną opisane w części poświęconej zakładom nieprzyjętym - oczekującym.

Istotny jest fakt, że jeśli w powyższym przykładzie gracz wpisałby w kuponie na Ipswich nie ten najwyższy kursie 3.1, lecz niższy np. 2.9, to system i tak obstawiłby zakład po najlepszym dostępnym kursie, czyli w tym przypadku 3.1

 

Obstawianie zakładu Lay


Zakłady Lay to zakłady na "nie wygra". Prezentowane są one na różowych polach oraz na białych polach na prawo od różowych.

Dołączona grafika

Obstawiając że Ipswich nie wygra, zakład zostanie wygrany, jeśli wygra drużyna przeciwna lub padnie remis. Jeśli wygra Ipswich - zakład będzie przegrany. Przykładowo, umieszczając zakład Lay na drużynę Ipswich po najlepszym dostępnym aktualnie kursie 3.15 gracz obstawia, że właśnie ta drużyna nie wygra meczu. Po prawej stronie w oknie tworzonego zakładu, w większości widać te same informacje co w przypadku wcześniej opisywanego kursu Back. Ponadto dostępny jest wybór wyświetlania Payout (wyświetla sumę zobowiązania i stawki) lub Liability (wyświetla tylko kwotę zobowiązania). Po zatwierdzeniu zakładu, pojawia się okienko potwierdzające chęć umieszczenia zakładu.

Jeśli w powyższym przykładzie gracz wpisałby w kuponie na Lay Ipswich nie ten najlepszy kurs 3.15, lecz ten gorszy np. 3.4, to system i tak obstawiłby zakład po najlepszym dostępnym kursie, czyli w tym przypadku 3.15. (bowiem w przypadku Lay kurs wyższy jest kursem gorszym).

O ile zakład Back jest w miarę prosty, bo działa praktycznie na takiej samej zasadzie jak zakłady obstawiane u zwykłych bukmacherów, to zakład Lay jest nieco bardziej skomplikowany. Gracz wystawiający Lay wciela się niejako w rolę bukmachera. Należy to rozumieć w ten sposób, że wystawiony kurs Lay jest oferowany dla innych graczy w formie kursu Back. A ponadto zysk z wygranego zakładu Lay jest tożsamy ze stawką postawioną na ten zakład. Oznacza to, że ewentualny zysk wyniesie tyle ile wyniosła postawiona stawka (od tego zysku będzie jeszcze odjęta prowizja)

Wcześniejszy przykład z obstawieniem Lay na drużynę Ipswich:
Obstawiony został zakład Lay (Ipswich nie wygra) po kursie 3.15 i po stawce 2 EUR. Liability, czyli zobowiązanie (ewentualna strata) wyniesie 4.30 EUR. Jak łatwo zauważyć ta strata nie wynosi tyle samo co obstawiona stawka. Stratę w zakładzie Lay oblicza się w następujący sposób: STAWKA * KURS - STAWKA, czyli w przykładzie: 2 EUR * 3.15 - 2 EUR = 4.30 EUR

Natomiast wartość zysku z takiego zakładu jest taka sama jak postawiona stawka, czyli obstawiając Lay na Ipswich po kursie 3.15 i stawce 2 EUR, gracz wygra 2 EUR (minus prowizja) jeśli Ipswich nie wygra meczu. Jeśli Ipswich mecz wygra, gracz straci wcześniej obliczone 4.30 EUR.

W przeciwieństwie do kursów Back, gdzie przykładowo na dany wynik kurs 3.15 jest lepszy niż kurs 3.10 to w przypadku kursów Lay jest odwrotnie - kurs Lay na 3.10 jest lepszy niż kurs 3.15, gdyż za tą samą postawioną stawkę, ewentualna strata będzie mniejsza. Porównanie:
Zakład na Lay po kursie 3.15 przy stawce 10 EUR. Ewentualny zysk wyniesie 10 EUR (minus prowizja), ewentualna strata 10 EUR * 3.15 - 10 EUR = 21.5 EUR
Zakład na Lay po mniejszym kursie 3.10 przy takiej samej stawce 10 EUR. Ewentualny zysk wyniesie 10 EUR (minus prowizja), ewentualna strata wyniesie 10 EUR * 3.10 - 10 EUR = 21.0 EUR

Jak więc widać korzystniej zagrać mniejszym kursem Lay.

Kursy Lay, w odróżnieniu od kursów Back, mają to do siebie, że im mniejszy kurs, tym mniejsza ewentualna strata, a tym większy zysk można osiągnąć, jednocześnie jednak prawdopodobieństwo trafienia zakładu po takim kursie maleje.
Przykład z innego meczu:

Dołączona grafika

Obstawiając że Juventus nie wygra (Lay) po kursie 1.10 i stawce 10 EUR ewentualna strata (liability) wyniesie 1 EUR, a ewentualny zysk 10 EUR (należy odjąć jeszcze prowizję). Jednocześnie jednak, prawdopodobieństwo wygrania takiego zakładu wynosi mało bo ok. 9%. Ta wartość procentowa jest odwrotnością wartości procentowej kursu Back na ten wynik. W skrócie, na płynnych rynkach wartości kursów na Back i Lay na dany wynik są do siebie zbliżone (na wcześniejszym przykładzie Ipswich: kurs na Back = 3.1 a kurs na Lay = 3.15), a zatem przy kursie Lay na Juventus wynoszącym 1.10 można przyjąć, że kurs na zakład Back na Juventus wyniósłby 1.09. Tym samym wyliczone z kursu prawdopodobieństwo na to że Juventus wygra wyniosłoby ok. 1 / 1.09 * 100% = 91% skoro prawdopodobieństwo na wygraną Juventusu wynosi ok. 91%, to prawdopodobieństwo na to że Juwentus nie wygra, wynosi ok. 9%. Dlatego im mniejszy kurs Lay, tym mniejsze straty i możliwe większe zyski, ale jednocześnie mniejsze prawdopodobieństwo trafienia.

Z drugiej strony, przy wysokich kursach Lay, prawdopodobieństwo wygranej wzrasta, lecz jednocześnie zobowiązanie, czyli ewentualna strata też wzrasta. Przykład:

Dołączona grafika

Obstawiając, że nie padnie wynik 3-1 po kursie Lay równym 55 za stawkę 10 EUR, gracz może mieć zysk 10 EUR (minus prowizja) jeśli nie padnie wynik 3-1. Jednocześnie jego zobowiązanie wynosi aż 540 EUR, i jeśli jednak padnie wynik 3-1, to gracz aż tyle właśnie straci. Wynika to z obliczenia: 10 EUR * 55 - 10 EUR = 540 EUR. Prawdopodobieństwo obliczone z tego kursu wynosi ok. 98%. Gracz miałby zatem teoretycznie ok 98% szans na zysk 10 EUR, i 2% ryzyka na utratę 540 EUR. Są to jedynie szacunkowe obliczenia prawdopodobieństwa oparte jedynie o kurs, a nie o analizę sytuacji w meczu, lub brania pod uwagę stopnia płynności rynku.

De facto, kurs na Lay jest tym samym czym kurs Back na odwrotny wynik zdarzenia. Dla uproszczenia przykładu rynek dwudrogowy:

Dołączona grafika

Obstawiając Lay na Under 3.5 po kursie 1.1 gracz obstawia że nie będzie w meczu mniej niż 3.5 goli. Grając za stawkę 10 EUR, ewentualny bilans byłby taki:
- zakład wygrany +10 EUR (minus prowizja)
- zakad przegrany -1 EUR

Teraz zakład Back na Over 3.5 po kursie 11.5. Gracz obstawia że będzie więcej niż 3.5 goli w meczu (należy zauważyć że gracz obstawia ten sam wynik końcowy co w powyższym Lay - tu obstawia więcej niż 3.5 goli, a w Lay obstawiał że nie będzie mniej niż 3.5 goli). Grając za stawkę 1 EUR, ewentualny bilans byłby taki:
- zakład wygrany +10.5 EUR (minus prowizja)
- zakład przegrany -1 EUR

W podobny sposó można by porównywać Back na Under 3.5 z Lay na Over 3.5.

Jak widać bilanse w powyższym przykładzie Lay i Back są niemal identyczne, bo przecież grane na ten sam wynik końcowy. Podobnie można by analizować bardziej rozbudowane rynki. W przypadku wcześniejszego przykładu z drużyną Ipswich, obstawienie Lay na Ipswich byłoby tożsame z jednoczesnym obstawieniem Back na Middlesbrough i Remis w odpowiednich proporcjach, bo skoro gracz obstawia że Ipswich nie wygra, to tak samo jakby obstawiał że wygra drużyna przeciwna, lub padnie remis. Niemniej łatwiej zagrać na jeden Lay, niż na kilka pozycji Back, których kursy na dodatek mogą się zmieniać, co skomplikuje dokładne obliczanie potrzebnych stawek.

Dodać jeszcze należy, że obstawiając kurs Lay niższy niż 2.0, np. kurs 1.2 za stawkę 100 EUR, gracz wcale nie musi mieć na koncie 100 EUR. Bowiem w przypadku zawarcia takiego zakładu Lay, z konta nie jest odejmowana kwota stawki (tak jak w Back), tylko kwota zobowiązania. A im mniejszy kurs Lay, tym mniejsze zobowiązanie. Tak więc w poniższym przykładzie z kursem 1.2 po zawarciu zakładu odjęte z konta zostałoby do czasu rozstrzygnięcia - 20 EUR, natomiast w przypadku trafienia tego typu gracz zanotowałby zysk 100 EUR (minus prowizja).

Dołączona grafika


Z kolei odwrotnie jest z kursami Lay większymi niż 2.0 (przedstawione na poniższej grafice). Wówczas mając na koncie 100 EUR, gracz nie mógłby zagrać np. kursu Lay 3.5 po stawce 100 EUR, gdyż kwota zobowiązania, która miałaby zostać odjęta z konta wynosi więcej niż 100 EUR, a konkretnie 250 EUR. Więc aby zgrać ten zakład, gracz powinien mieć na koncie minimum 250 EUR. A ewentualny zysk z tego zakładu byłby równy postawionej stawce, czyli 100 EUR (minus prowizja).

Dołączona grafika


Natomiast w przypadku kursu Lay wynoszącym równo 2.0, po obstawieniu go za 100 EUR, z konta zostaje odjęte dokładnie tyle samo, czyli 100 EUR (tyle wynosi zobowiązanie). A ewentualny zysk jest oczywiście równy stawce, czyli 100 EUR (minus prowizja).

 

Zakłady nieprzyjęte - czyli oczekujące


Oferty kursów umieszczone na rynku oznaczają że inni gracze wystawili takie kursy. Zaletą tego jest to, że można takie kursy zagrać, wadą zwłaszcza na mało płynnych rynkach jest natomiast to, że kursy mogą być słabe, a ich ilość mała. Nie trzeba jednak grać kursów oferowanych przez innych. Można wystawić swoje oferty i liczyć że ktoś je kupi. Takie oferty czekających kwot widoczne są w danym rynku pod poszczególnymi kursami:

Dołączona grafika

Z tego rynku można odczytać, że np. na zwycięstwo drużyny Entella dostępnych jest 71 EUR po najlepszym aktualnie kursie 2.62. Oznacza to, że w danej chwili gracz może zagrać po tym kursie za maksymalnie 71 EUR. Z kolei na Back na remis po kursie 3.2 dostępnych jest 1368 EUR, a na Lay remis 7 EUR po kursie 3.25 itd. Na białych sąsiadujących polach widoczne są ponadto kolejne mniej atrakcyjne kursy w różnych ilościach na Back i Lay.
Załóżmy, że gracz chce postawić 100 EUR na zwycięstwo (Back) drużyny Entella, ale najlepszy dostępny kurs 2.62 jest wg niego za niski. Może zatem zaoferować swój kurs:

Dołączona grafika

Gracz A klika niebieskie pole Back z kursem na zwycięstwo Entelli, a w kuponie po prawej stronie wpisuje wyższy kurs wybrany przez siebie, np. 2.68 oraz stawkę 100 EUR (zielona ramka). Co się dzieje po potwierdzeniu kuponu prezentuje drugi obrazek. Oto oferta gracza na kurs 2.68 w ilości 100 EUR pojawiła się jako oferta dla innych graczy na rynku w zakładzie Lay (czerwona ramka). Jak widać, poprzednia oferta która tam figurowała (kurs 2.72 w ilości 295 EUR) została zepchnięta na sąsiednie białe pole jako mniej atrakcyjna (niebieska strzałka). Jeśli natomiast inny gracz zaoferowałby kurs np 2.64, to również 100 EUR gracza A po kursie 2.68 zostałoby zepchnięte na dalsze białe pole.

Zaoferowane w ten sposób kursy mają status oczekujących w kolejce. Załóżmy, że po wystawieniu zaprezentowanej oferty 100 EUR na kurs 2.68 przez gracza A, inni gracze również zaoferowaliby różne kwoty na ten kurs. Gracz B zaoferowałby 50 EUR na kurs 2.68, a gracz C 130 EUR. W rezultacie, pod kursem widniałaby suma tych wszystkich ofert, czyli 280 EUR (czerwona ramka w poniższej grafice)

Dołączona grafika

Jednak jeśliby znalazł się gracz D, chętny aby zakupić jakąś ilość tego kursu, to w pierwszej kolejności zostałyby one kupione od gracza A, jako że jego oferta została jako pierwsza wystawiona w kolejce oczekujących.
Jest w tej sytuacji kilka możliwości:

1. Gracz D obstawia kwotę 100 EUR na Lay na Entellę po kursie 2.68. W takiej sytuacji cały wcześniej opisany zakład gracza A obstawiony na Entellę na Back za 100 EUR zostaje przyjęty.

2. Gracz D obstawia kwotę mniejszą, np 40 EUR na Lay na Entellę po kursie 2.68. W tej sytuacji zakład gracza A zostaje przyjęty w części na kwotę 40 EUR. Natomiast pozostałe 60 EUR nadal czeka sobie w kolejce.

3. Gracz D obstawia większą kwotę 170 EUR na Lay na Entellę po kursie 2.68. Tutaj zakład gracza A zostaje w całości przyjęty (100 EUR), zostaje także przyjęty w całości kolejny oczekujący zakład gracza B (50 EUR), oraz część zakładu gracza C w kwocie 20 EUR. Razem daje to 170 EUR które obstawił gracz D. Ponadto, ponieważ gracz C zaoferował 130 EUR, a została przyjęta część zakadu w kwocie 20 EUR, to pozostała kwota oczekuje w kolejce jako tym razem pierwsza na liście.

Podobnie ta zasada działa przy obstawianiu Lay, tylko na odwrót:

Dołączona grafika

Na Lay Belgrano najlepszy oferowany kurs był 1.95 w ilości 4 EUR. Gracz zaoferował lepszy kurs (przypominając - mniejszy Lay jest lepszy niż większy) który wyniósł 1.93 w ilości 50 EUR (zielona ramka). Tym samym jego oferta jako aktualnie najlepsza pojawiła się dla innych graczy jako Back (czerwona ramka), a poprzedni - gorszy kurs został zepchnięty na białe pole (strzałka).

Zasada jest prosta. Jeśli jeden gracz wystawia kurs Lay (że coś nie wygra), to aby zakład został przyjęty, inny gracz musi zagrać odwrotnie (że to coś wygra). Tym samym gracze zakładają się między sobą i jeden z nich wygra, a drugi przegra.
Gracz może również obstawić kursy, które już oczekują i są wystawione przez innych graczy. To są po prostu te od razu dostępne kursy, aktualnie najwyższe - prezentowane na niebieskich i różowych polach.

Losy oczekującego zakładu mogą być następujące:

1. Może zostać w części lub w całości przyjęty przez innych graczy.

2. Może zostać automatycznie usunięty, kiedy na rynku dochodzi do resetu. Reset ma miejsce w momencie rozpoczęcia wydarzenia na żywo, lub np. w przypadku strzelenia gola, przydzielenia kartki w piłce nożnej. Usunięcia oczekującego zakładu można zapobiec włączając funkcję "In-Play bet persistence" opisaną wcześniej w ustawieniach.

3. Gracz może sam skasować oczekujący zakład. W tym celu należy kliknąć po prawej stronie ponad oknem w którym są umieszczane zakłady, na zakładkę Open Bets aby dostać się do edycji zakładów.

Jeśli gracz chce usunąć pojedynczy oczekujący zakład, to może kliknąć czerwony przycisk obok nazwy (zielona ramka) i potwierdzić "Update". Jeśli chce skasować wszystkie oczekujące zakłady, których jest kilka, może skorzystać z przycisku "Cancel all unmatched".
Za pomocą tego okienka można również edytować oczekujący zakład, zmieniając stawkę lub kurs. Po zmianie należy potwierdzić przyciskiem Update.

Dołączona grafika

W okienku widoczne są dodatkowo pola, które można zaznaczyć:

- Bet info - pokazuje lub ukrywa w okienku informację o numerze zakładu i dacie.

- Average Odds - pokazuje końcowy bilans transakcji uproszczony do jednego zakładu

- Consolidate - oferowany zakład może być przyjęty w częściach przez kilku innych graczy, co może spowodować, że pojawi się kilka oddzielnych kuponów. Włączenie tej opcji powoduje skonsolidowanie ich do formy jednego zsumowanego zakładu.

Na poniższej grafice zaprezentowany jest przykład częściowego przyjęcia zakładu, gdzie gracz wystawił jeden zakład Back na Sewillę za stawkę 3 EUR. Początkowo zakład ten figurował jako oczekujący ze względu wyższy zaoferowany kurs. W pewnej chwili część zakładu została przyjęta w kwocie 2.9 EUR, a reszta - 0.10 EUR nadal znajdowała się w kolejce. Szybko jednak i ta część została przyjęta.

Dołączona grafika


Ważna uwaga:
Należy pamiętać o wystawionych oczekujących zakładach które nie zostały przyjęte, zwłaszcza w przypadku zaznaczenia opcji zachowania takiego zakładu (Keep), bowiem sytuacja meczu w chwili przyjęcia takiego zakładu może poważnie odbiegać (może być bardziej niekorzystna) od okoliczności wcześniejszej chwili w której taki zakład został wystawiony. Porzucenie takiego zakładu może skutkować jego przyjęciem w sytuacji meczu w której gracz nie obstawiłby takiego zakładu. Jeśli gracz nie jest już zainteresowany takim zakładem najlepiej go po prostu skasować. Jeśli gracz nie pamięta, czy ma jakiś nieprzyjęty zakład, może to sprawdzić rozwijając w okienku zakładów zakładkę "Open Bets" lub wchodząc w menu My Account -> My Bets (przycisk "Unmatched") 

 

Obstawianie Back i Lay na tym samym rynku -

podstawowy element handlu


Jedną z podstawowych zasad handlu jest kupić, a następnie sprzedać po takiej cenie, aby mieć zysk. Podobnie jest na giełdzie Betfair.
Obstawiając np. Back można doprowadzić do sytuacji, w której następnie obstawienie Lay na tym samym rynku da zysk niezależnie od końcowego rezultatu zdarzenia. Taką funkcję może pełnić wcześniej wpomniany Cash Out. To samo można jednak wykonac ręcznie umieszczając zakład na przeciwny wynik. Należy jednak pamiętać, e nie zawsze kurs pójdzie w korzystnym kierunku, co może spowodować stratę. Przykład symulacji:

Dołączona grafika

Gracz obstawia zakład Back na remis po kursie 2.36 i stawkę 10 EUR (niebieski kupon po prawej stronie). W tej chwili kurs na Lay na remis wynosi 2.38. Aby móc zanotować zysk, kurs Lay musi być chociaż minimalnie mniejszy niż kurs Back po którym został przyjęty zakład (czyli mniejszy niż 2.36). Ponieważ aktualny wynik meczu to 0-0, a więc remis, więc o ile nie padłby gol w najbliższym czasie, to kurs na remis powoli by spadał i w pewnym momencie byłby niższy od wcześniej obstawionego 2.36. i wyniósłby 2.34. Gracz nie musi czekać na obstawienie kursu Lay 2.34, aż stanie się on dostępny. Może go wystawić od razu, i kurs ten znajdzie się w kolejce oczekujących, a gdy kurs na rynku spadnie, zostanie on przyjęty. W tym przypadku kurs Lay 2.34 zostałby wystawiony po stawce 10.09 EUR (różowy kupon po prawej stronie). Stawka ta została tak dopasowana, aby niezależnie od ostatecznego wyniku meczu, gracz zanotował zysk. Zysk w zależności jaki wynik padnie, jest pokazany w postaci zielonych liczb przy nazwach drużyn. Oczywiście, w sytuacji gdyby po obstawieniu zakładu Back, a przed obstawieniem Lay padł gol, wtedy kurs na remis wzrósłby i sytuacja by się skomplikowała. Obstawienie kursu Lay wyższego od kursu Back generowałoby stratę.

Upraszczając: obstawiając kurs Back, aby zanotować zysk na handlu, należy obstawić następnie kurs Lay mniejszy od obstawionego Back. I na odwrót: Obstawiając najpierw kurs Lay, aby zanotować zysk na handlu, należy następnie obstawić większy kurs Back, dobierając odpowiednią stawkę w obydwu przypadkach. Wpisując stawki, wyświetla się bilans strat i zysków, co ułatwia odpowiedni dobór stawki.

W podanej symulacji, po obstawieniu przez gracza kursu Back, mógłby on wystawić jeszcze mniejszy kurs na Lay. Bowiem im większa różnica między Back i Lay, tym większy zysk (jeśli Back > Lay) lub tym większa strata (jeśli Back < Lay). Na poniższej grafice symulacja zysku, gdyby gracz wystawił zakład Lay nie jak wcześniej po kursie 2.34, lecz po kursie np. 1.9

Dołączona grafika

Jak widać, gdyby taki handel się udał, zysk rozłożony równomiernie dałby 2.42 EUR (minus prowizja) niezależnie od wyniku meczu (w poprzedniej symulacji było około 0.09 EUR). Należy jednak zwrócić uwagę, że aby kurs spadł z 2.36 na 1.9 potrzeba na to więcej czasu niż przy spadku tylko o 0,02 a im więcej czasu potrzeba, tym większe ryzyko że w tym czasie padnie gol, co może spowodować niekorzystną dla gracza reakcję - wzrost kursu na remis i ewentualne straty. Więc coś za coś: albo mniejszy potencjalny zysk na handlu przy minimanie krótko otwartym zakładzie, lub większy zysk, ale i większe ryzyko że w międzyczasie coś niekorzystnego się stanie.

I jeszcze symulacja odwrotna: gracz najpierw obstawia Lay, a następnie po większym kursie Back:

Dołączona grafika

Aktualny wynik meczu St Etienne - Rennes to 0-1. Gracz obstawia że St Etienne nie wygra, czyli Lay na kurs 6.4 po stawce 10 EUR. Następnie wystawia przeciwny zakład na Back po kursie 6.6 po stawce 9.7 EUR, który to zakład oczekuje na przyjęcie. St Etienne przegrywa, więc jeśli ta drużyna nie strzeli szybko gola, to kurs na nią wzrośnie, zakład zostanie przyjęty, a gracz zanotuje zysk niezależnie od wyniku. Jeszcze lepsza sytuacja byłaby, gdyby zaraz po postawieniu zakładu Rennes strzeliło gola na 0-2. Wtedy kurs na St Etienne gwałtownie by wzrósł i gracz mógłby zanotować jeszcze większy zysk. Najgorszy scenariusz to taki, gdy przed przyjęciem zakładu na Back, pada gol dla St Etienne. Kurs na tę drużynę spada i w danej chwili generuje to straty.

Przy okazji należy wspomnieć, że w przypadku obstawiania kilku wyników w obrębie jednego rynku, pieniądze z konta nie są "zamrażane" w całości obstawionych stawek i/lub zobowiązań do czasu rozliczenia. Na przykładzie powyższej grafiki:

Załóżmy, że gracz ma na koncie 100 EUR. W pierwszej kolejności został przyjęty zakład Lay ze zobowiązaniem Liability = 54.00 EUR. Kwota ta zostaje na razie odjęta z konta. Zostaje więc 46 EUR. Gracz wkrótce obstawia przeciwny zakład Back za stawkę 9.7 EUR. Ta kwota nie jest już odejmowana z konta. Co więcej, oba zakłady niejako się konsolidują, w efekcie czego na koncie pojawia się początkowe 100 EUR, a gracz jedynie oczekuje na zakończenie meczu, po którym zostanie jeszcze dopisany zysk 0.32 EUR w przypadku wygranej St Etienne, lub 0.30 EUR w przypadku wygranej Rennes lub remisu (minus prowizja). W takim układzie nie ma potrzeby zamrażania dodatkowych środków, a gracz ma je w dyspozycji, gdyby chciał od razu zagrać inny zakład. Reasumując, stawka na back, oraz zobowiązanie na przeciwny Lay znoszą się, a odpowiednia kwota z powrotem jest dodawana na konto do wysokości, która nie ponosi za sobą ujmowania z konta jakiejkolwiek kwoty podczas ostatecznego rozliczania.

Należy jeszcze wspomnieć, aby do handlu wybierać w miarę płynne rynki. W przeciwnym razie może się okazać, że po obstawieniu np. zakładu Back nie będzie możliwe obstawienie przeciwnego wyniku Lay po zadowalającym kursie, z powodu jego braku, co jest efektem słabego zainteresowania graczy danym rynkiem (więcej o płynności rynku w trzeciej części poradnika).

 

Prowizja


Skoro mowa o obstawianiu przeciwnych wyników, to należy wspomnieć o prowizji pobieranej przez Betfair. W Polsce wynosi ona 6.5%. Prowizja jest pobierana od ostatecznego zysku na danym rynku, a nie od poszczególnych wygranych zakładów z osobna. Jest to istotne, bo dzięki temu prowizja jest mniej odczuwalna.

Pierwszy prosty przykład rynku, w którym gracz wystawia jeden zakład Back na remis po kursie 3.6 i stawkę 12.

Dołączona grafika

Zgodnie z zieloną kwotą pod opcją The Draw, zysk brutto w razie wygranej wyniósłby 31.20 EUR. Odejmując prowizję 6,5%, ostatecznie zysk netto wyniesie 29.17 EUR. Notabene, zaznaczając w opcjach funkcję "Display net of commission", od razu może być prezentowany przy danym wyniku na zielono zysk netto.

Drugi przykład:

Dołączona grafika

Gracz wystawia trzy zakłady w obrębie jednego rynku:

- zakład Back na Everton po kursie 2.16 i stawkę 13 EUR
- zakład Back na remis po kursie 3.6 i stawkę 12
- zakład Lay na C Palace po kursie 3.8 i stawkę 2 EUR

Jak widać po lewej stronie pod typami, zakłady zostały skonsolidowane w formie pojedynczych zysków lub straty właściwych dla danego rezultatu:

- jeśli wygra Everton, zysk wyniesie 5.08 EUR, a po odjęciu prowizji 4.75 EUR
- jeśli wygra C Palace, gracz straci 30.60 EUR.
- jeśli natomiast padnie remis, zysk wyniesie 20.20 EUR, a po odjęciu prowizji 18.89 EUR

Gdyby jednak prowizja była pobierana od poszczególnych zakładów z osobna, to bilans w przypadku wygranej Evertonu byłby taki:

Jeśli wygrałby Ewerton, zysk z Back Everton wyniósłby 15.08 EUR, a po odjęciu prowizji 14.10 EUR; zysk z Lay C Palace wyniósłby 2 EUR, a po odjęciu prowizji 1.87 EUR; oraz zanotowana byłaby strata z przegranego Back na remis w wysokości 12 EUR. Po zsumowaniu tych kwot, ostateczny zysk wyniósłby 3.97 EUR.
Jak więc widać byłby on mniejszy niż przy skonsolidowanych zakładach, gdzie wyniósł 4.75 EUR.

Jest to zatem różnica kilkunastu % i przy wielokrotnie większych stawkach mogą to już być konkretne kwoty. Analogicznie można by obliczyć wygraną C Palace oraz remis i zawsze zyski ze skonsolidowanych zakładów będą większe niż z obliczanych z osobna.

 

Obstawianie minimalnej stawki na zakładzie Back


Minimalną stawką, jaką można wpisać w kupon jest 2 EUR. Możliwe jest jednak zagranie po mniejszych od 2 EUR stawkach, w tym za minimalną wynoszącą 0.01 EUR. Zostanie to przedstawione w poniższych przykładach w których gracz obstawi kupon po stawce 0.50 EUR. Ważną rzeczą jest, czy gracz chce obstawić za taką stawkę zakład Back, czy Lay, albowiem w obydwu przypadkach nieco inaczej przebiega proces obstawiania takiego zakładu, a ewentualna pomyłka może spowodować obstawienie zakładu po stawce większej niż pożądana.

Proces obstawiania zakładu Back po stawce 0.50 EUR wygląda następująco (najlepiej podczas obstawiania nie zaznaczać opcji zachowania zakładu "Keep", gdyż przy ewentualnej gwałtownej zmianie kursu, może zostać przez przypadek obstawiony niechciany zakład).

1. Gracz chce postawić Back na drużynę Aab po stawce 0.50 EUR. W tym celu otwiera okno kuponu klikając na pierwszy dostępny kurs Back wynoszący 1.79

Dołączona grafika

Następnie w okienku ze stawką (niebieska ramka) wpisuje minimalną stawkę 2 EUR (można również wpisać większą). Następnie w okienku z kursem (czerwona ramka) wpisuje kurs znacznie wyższy od aktualnie najlepszego. Najlepszy kurs wynosi 1.79 więc gracz wpisuje większy kurs o wartości np. 3. Chodzi o to, aby ten zakład nie został przez nikogo przyjęty. Wstawiając znacznie wyższą stawkę, zakład nie zostanie przyjęty, bo będzie w aktualnej chwili nieatrakcyjny dla graczy.

2. Po potwierdzeniu wysłania zakładu, zakład wpada do kolejki oczekujących i na poniższym kuponie gracz klika "View open bets", aby edytować zakład:

Dołączona grafika


3. Następnie otwiera się edycja zakładu:

Dołączona grafika

Gracz zmienia w kuponie stawkę z 2 EUR na 2.50 EUR (czerwona strzałka). Zmienia dokładnie o tyle, jaką chce uzyskać końcową stawkę. Skoro chce uzyskać stawkę 0.50 EUR to zwiększa o 0.50 EUR. Gdyby chciał uzyskać stawkę 0.01 EUR, to zmieniłby stawkę z 2 EUR na 2.01 EUR. Następnie potwierdza przyciskiem Update.

4. Pojawia się kupon, na którym widać już stawkę 0.50 EUR, ale ze względu na zbyt wysoki kurs, zakład jest nieprzyjęty.

Dołączona grafika

Gracz klika zatem "View open bets" aby edytować zakład.

5. Pojawia się okienko w którym widnieją tym razem dwa zakłady (oznaczone na grafice jako 1 i 2 po prawej stronie kuponów)

Dołączona grafika

Jeden z tych zakładów jest po stawce 0.50 EUR, a drugi po stawce 2 EUR. Aby zakład po stawce 0.50 EUR mógł być od razu przyjęty, gracz zmienia w nim kurs na aktualnie najlepszy, czyli 1.79 (czerwona strzałka). Ponadto drugi zakład z kursem 3 i stawką 2 EUR nie jest graczowi już do niczego potrzebny - pełnił tylko chwilową pomoc przy procesie tworzenia zakładu ze stawką 0.50 EUR. A więc gracz zaznacza go do usunięcia (przycisk w czerwonym okręgu). Następnie potwierdza przyciskiem Update, po kliknięciu którego zakład powinien zostać przyjęty (o ile w międzyczasie kurs się nie zmienił i nie zabrakło obstawianego kursu). Obstawiony został zakład Back po stawce 0.50 EUR.

 

Obstawianie minimalnej stawki na zakładzie Lay


Wystawianie zakładu Lay po stawce mniejszej niż 2 EUR przebiega podobnie do zakładu Back, za wyjątkiem pewnej istotnej różnicy. Dla odmiany, w tym przykładzie gracz chce obstawić zakład Lay po stawce 0.01 EUR

1. A zatem, gracz chce postawić Lay na drużynę Shrewsbury po stawce 0.01 EUR. W tym celu otwiera okno kuponu klikając na pierwszy dostępny kurs Lay wynoszący 3.15

Dołączona grafika

Następnie w okienku ze stawką (niebieska ramka) wpisuje minimalną stawkę 2 EUR (można również wpisać większą). Następnie w okienku z kursem (czerwona ramka) wpisuje kurs znacznie mniejszy od aktualnie najlepszego. Najlepszy kurs Lay wynosi 3.15 więc gracz wpisuje mniejszy kurs o wartości np. 2.5. Chodzi o to, aby ten zakład nie został przez nikogo przyjęty. Wstawiając znacznie mniejszą stawkę, zakład nie zostanie przyjęty, bo jest w aktualnej chwili nieatrakcyjny dla graczy. To jest główna różnica w stosunku do wcześniej opisanej metody obstawniena maej stawki na Back. Tam należało wpisać stawkę większą, tu - mniejszą.

2. Po potwierdzeniu wysłania zakładu, zakład wpada do kolejki oczekujących i na poniższym kuponie gracz klika przycisk "View open bets", aby edytować zakład:

Dołączona grafika


3. Następnie otwiera się edycja zakładu:

Dołączona grafika

Gracz zmienia w kuponie stawkę z 2 EUR na 2.01 EUR (czerwona strzałka). Zmienia dokładnie o tyle, jaką chce uzyskać końcową stawkę. Skoro chce uzyskać stawkę 0.01 EUR to zwiększa o 0.01. Następnie potwierdza przyciskiem Update.

4. Pojawia się kupon, na którym widać już stawkę 0.01 EUR, ale ze względu na zbyt wysoki kurs, zakład jest nieprzyjęty:

Dołączona grafika

Gracz klika zatem "View open bets" aby edytować zakład.

5. Pojawia się okienko w którym widnieją dwa zakłady - jeden po stawce 0.01 EUR i drugi po stawce 2 EUR.

Dołączona grafika

Aby zakład po stawce 0.01 EUR mógł być od razu przyjęty, gracz zmienia w nim kurs na aktualnie najlepszy, czyli 3,15. Ponadto drugi zakład z kursem 2.5 i stawką 2 EUR nie jest graczowi już do niczego potrzebny, więc gracz zaznacza go do usunięcia (przycisk w czerwonym okręgu). Następnie potwierdza przyciskiem Update, po kliknięciu którego zakład powinien zostać przyjęty (o ile w międzyczasie kurs się nie zmienił i nie zabrakło obstawianego kursu). Obstawiony został zakład Lay po stawce 0.01 EUR.

Jak więc widać na tych dwóch przykładach, przy obstawianiu minimalnych stawek należy pamiętać, aby na pierwszym etapie wpisać odpowiednią stawkę, która uniemożliwi przyjęcie danego zakładu przez innych graczy. W przypadku zakładu Back - stawka musi być większa od aktualnie najlepszej dostępnej, a w przypadku Lay, musi być mniejsza od najlepszej aktualnie oferowanej. Pomyłka w tym względzie i obstawnienie na odwrót spowoduje że pierwszy zakład, który ma pełnić tylko funkcję pomocniczą, zostanie przyjęty po większej stawce.

 

Co można zrobić, jeśli gracz pomylił Back i Lay


Może się zdarzyć, że gracz pomyli zakład Back i Lay i np. zamiast Lay obstawi Back lub na odwrót. Jeśli taki zakład nie został przyjęty, tylko wpadł w kolejkę oczekujących, można go po prostu skasować. Jeśli jednak został przyjęty, gracz w takiej sytuacji ma kilka mniej lub bardziej ryzykownych rozwiązań:

1. Gracz może nic nie robić i zdać się na los w postaci oczekiwania na końcowy rezultat zdarzenia. Wówczas albo przegra, albo wygra.

2. Gracz może trochę poczekać i w zależności od tego jak układa się mecz (jeśli np. jest dostępny do obstawiania na żywo), może ciąć straty lub zamknąć pozycję z zyskiem (stosując Cash Out lub ręcznie obstawiając przeciwny wynik po najlepszym dostępnym kursie). W takim rozwiązaniu, ewentualne straty będą mniejsze niż gdyby nic nie robił, a mecz zakończyłby się nie po myśli. Z drugiej jednak strony, może się okazać że chwilę po wystawieniu przeciwnego zakładu gwarantującego mniejszą stratę, sytuacja w meczu zmieni się (ktoś strzeli gola) i gdyby gracz jeszcze chwilę się wstrzymał, to teraz mógłby obstawić przeciwny zakład z gwarantowanym zyskiem (ale mogłoby też być odwrotnie - wstrzymanie się z postawieniem zakładu i niekorzystny gol spowodowałby ryzyko większej straty niż przy niewstrzymywaniu się z obstawieniem). Niestety na tym polega ryzyko, a gracz z reguły nie jest w stanie przewidzieć kiedy padnie gol. Niemniej ten sposób pozwala na zmniejszenie ewentualnej straty, lub zanotowanie zysku.

3. Gracz od razu po pomyłce może obstawić przeciwny wynik, nie czekając i nie ryzykując na to jak zmienią się kursy w dalszym czasie. Przykład obrazujący takie rozwiązanie sytuacji:
Na poniższej grafice, gracz pomylił się i zamiast zakładu Back na Sevillę, obstawił Lay na tę drużynę po stawce 3 EUR

Dołączona grafika


Może w tej chwili skorzystać z funkcji Cash Out aby automatycznie zredukować stratę, a może ręcznie wystawić przeciwny zakład, co też robi na poniższej grafice.

Dołączona grafika


Gracz obstawia Back na Sevillę po aktualnie najlepszym dostępnym kursie 2.62. Stawkę tak dobiera, aby straty przy każdym rezultacie były równomierne. Przy stawce 3.02 EUR, po lewej stronie widać, że dostychczasowe potencjalne zyski i straty przy każdym z rezultatów, przekształcą się w minimalną stratę, która wyniesie 0.02 EUR (jeśli wygra Juventus lub padnie remis) lub 0.03 EUR (w przypadku wygranej Sevilli). Tak więc gracz zamienił potencjalną większą stratę lub większy zysk, na gwarantowaną prawie zerową stratę niezależnie od wyniku spotkania.

4. Gracz w kontekście powyższego przykładu może również tak ustalić stawkę zakładu przeciwnego, aby spróbować wyjść na zero niezależnie od rezultatu meczu. Wtenczas wyglądałoby to tak:

Dołączona grafika


Gracz wystawia przeciwny zakład Back po dokładnie takiej samej stawce i kursie, jakie zastosował przy pomylonym zakładzie Lay (kurs 2.64, stawka 3 EUR). Jak widać po lewej stronie, bilans przy każdym rezultacie niezależnie od końcowego wyniku przekształci się na 0. Niestety, aktualnie najlepszy dostępny kurs na Back wynosi 2.62, co oznacza że zakład przeciwny po wyższym kursie równym 2.64 nie zostanie od razu przyjęty, a będzie umieszczony w kolejce jako zakład oczekujący. Jeśli kurs nie spadnie, a będzie się przez jakiś czas utrzymywał na tym poziomie, to istnieje realna szansa, że zostanie przyjęty i gracz wyjdzie na zero.
Gracz może sie też pokusić i wystawić minimalnie większego kursu na Back niż został obstawiony Lay, czyli po kursie 2.66, co przy jego przyjęciu dałoby nawet niewielki zysk.

Podobnie można redukować straty przy odwrotnej pomyłce, gdy zamiast Lay zostanie obstawiony Back, przy czym należy pamiętać o podstawowych zasadach określających właściwości kursu Back i Lay, a w szczególności ich różnic.

 

Podsumowanie


Podstawowe zasady obstawiania na giełdzie Betfair nie są zbyt skomplikowane, jeśli gracz pamięta o kilku najważniejszych zasadach:

- gracz musi być świadomy na co stawia - czy na Back, czy na Lay, pomyłka w tym względzie może dużo kosztować

- gracz powinien brać pod uwagę poziom płynności rynku, próby handlowania na mało płynnych rynkach jest znacznie bardziej ryzykowne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe

- w przypadku obstawiania stawek mniejszych niż 2 EUR, gdzie proces obstawiania jest nieco bardziej skomplikowany, gracz powinien zachować szczególną ostrożność

- należy pamiętać o wystawionych oczekujących zakładach które zostały nieprzyjęte, zwłaszcza w przypadku zaznaczenia opcji zachowania takiego zakładu (Keep).
 

znalezione na: http://www.hyipforum.pl/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...